Thai  English  
หน้าแรก
เครื่องแต่งกาย
เรือประมง
รองเท้า
เครื่องสนาม
เสื้อเกราะป้องกันกระสุน
แผ่นเกราะแข็งป้องกันกระสุน
เสื้อกันสะเก็ดระเบิด
แผ่นป้ายทะเบียน
แผ่นวัสดุสะท้อนแสง
เกี่ยวกับเรา
     ในนามของ พี.เอส.ที.กรุ๊ป เราคือกลุ่มของบริษัทที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจค้าขายกับหน่วยงานราชการมาเป็นเวลากว่า 30 ปี โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทสั่งสมประสบการณ์การทำงาน พัฒนาปรับปรุงคุณภาพสินค้าเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและมีความทันสมัยยิ่งขึ้น รวมทั้งการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าให้เสมือนกับที่ลูกค้าไว้วางใจเรา

     นับแต่เริ่มดำเนินธุรกิจมา บริษัทฯ มีสินค้าหลายประเภทอาทิ เช่น ทำการประมงนอกน่านน้ำไทย จัดพิมพ์แบบเรียนต่างๆ  ผ้าตัดเครื่องแบบ  เครื่องสนามชนิดต่างๆ ชุดเครื่องแบบต่างๆ รองเท้าคอมแบท รองเท้าผ้าใบ เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ต่อเรือหางยาว เสื้อเกราะป้องกันกระสุน เสื้อเกราะกันสะเก็ดระเบิด อุปกรณ์ป้องกันตัวและแผ่นป้ายทะเบียนรถ  ซึ่งสินค้าเหล่านี้ผลิตขึ้นตามคุณลักษณะที่ทางราชการกำหนด

     ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาทางบริษัทฯ  ยังคงมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของหน่วยงานต่างๆ โดยการเสนอสินค้าที่ดีมีคุณภาพ เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า พร้อมกันนี้เรายังมีการพัฒนาสินค้าเพื่อให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น

บริษัท พี.เอส.ที. กรุ๊ป จำกัด
408/90 ชั้น 20  อาคารพหลโยธินเพลส   ถ.พหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน   เขตพญาไท   กรุงเทพฯ  10400
เบอร์ติดต่อ : 0-2619-0449      แฟกซ์ : 0-2619-0665      อีเมลล์ : pstgroup@pstgroup1.com